Книжно-Газетный Киоск


ОБРЪЩЕНИЕ


НА ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ НА ХХІ ВЕК

Уважаеми колеги,
Съюз на писателите на ХХІ век е създаден по силата на ред причини. Основната е, че съвременният писател, добрият литератор няма в достатъчна степен възможност за самореализация и да участва активно в печата. Такава перспектива му дава Съюза на писателите на ХХІ век. Членовете на нашия съюз могат да поместят творбите си и да станат известни на страниците на списанията: „Децата на Ра”, „Знание-сила. Фантастика”, „Зинзифер”, Крещатик”, във вестник „Литературни известия” и в голям брой други издания.
Членовете на СП на ХХІ век няма да са много. Целта е да се създаде обществена организация на най-добрите писатели от Русия и другите страни и да се занимаваме с тяхното утвърждаване и участие на литературния пазар. Ще се радваме да видим сред нас членове на други творчески организации – Уставът разрешава това
Правилата за прием в Съюз на писателите на ХХІ век са пределно прости и демократични. Не са необходими препоръки. Най-добрата препоръка са добрите стихотворения, добрата проза или литературоведски статии, които могат да се изпратят по електронната поща.
Всичко, което създаваме днес, го създаваме сами. Не сме участвали в никакви приватизационни процеси, не сме делили никаква собственост. Сами се научихме и учим да работим и да печелим, да помагаме на другите и да се радваме на помощта на другите.
Съюз на писателите на ХХІ век е обществена организация, но не и благотворителна. Функционира съгласно Устав, утвърден в Министерството на правосъдието на Руската Федерация и за сметка на членски внос. Постъпленията отиват за реализиране на печатни услуги – за печат на нашите издания.
Елате в Съюз на писателите на ХХІ век и няма да съжалявате!